Thursday, October 29, 2015

Don't speak to me.

 Sometimes the noises in one's head is of one's own making.

1 comment:

Tana Goosen said...

So waar! Ook maar soms moeilik om van hulle ontslae ontslae te raak!